DEB Partisi’nden Başbakan Aleksis Çipras’a mektup

  reklam desktop 1

  DEB Partisi’nden Başbakan Aleksis Çipras’a mektup

  Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Batı Trakya Türk Azınlık Eğitimiyle ilgili olarak Başbakan Aleksis Çipras’a mektup gönderdi.

  Konu ile ilgili olarak DEB Partisi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

  "Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Batı Trakya Türk Azınlık Eğitimiyle ilgili olarak Başbakan Aleksis Çipras’a mektup gönderdi. DEB Partisi tarafından Başbakan Çipras’a gönderilen mektupta, azınlık eğitiminin kazanılmış bir hak olduğu vurgulandı ve bu hakkın korunması talep edildi.

  DEB Partisi, Azınlık eğitiminin iyileştirilmesi amacıyla Eğitim Bakanlığı’nın azınlık kuruluşlarıyla samimi bir diyaloğa girmesi ve kısa zamanda sonuç alabilmesi için, azınlık eğitim kurumları ve diğer azınlık temsilcilerinin yer alacağı bir komisyonun oluşturulmasını talep etti.

  Azınlık Eğitimiyle alakalı taleplerin dile getirildiği mektupta, Başbakan Çipras’ın konuya hassasiyetle eğilmesi talep edildi.

  DEB Partisi tarafından geçtiğimiz günlerde Başbakan Aleksis Çipras’a gönderilen mektup şöyle:

  ‘’Saygıdeğer Başbakan,

  Batı Trakya Azınlığının kronikleşmiş sorunlarının hükümetiniz tarafından çözüleceği yönündeki umut ve beklentileri, Azınlığın partinize 2015 seçimlerinde Rodop ve İskeçe illerinden 3 Azınlık üyesi Milletvekili seçerek en net şekilde görülmüştür.

  Batı Trakya’da yaşayan azınlık toplumunun yıllardır çözüme muhtaç olan sorunlar hakkında cesur girişimlerin hayata geçirilmesini hala beklediğimizi vurgulamak isteriz.

  Bugüne kadar göreve gelen hükümetlerin gereken ilgiyi göstermediği azınlık sorunlarının başında eğitim gelmektedir. Türkçe ve Yunanca’ya dayanan Azınlık Eğitimi’nin, azınlık toplumuna tanınan kazanılmış bir hak olduğunu ifade etmek isteriz.

  Azınlık Eğitimi, uluslararası anlaşmalardan ve ulusal mevzuattan kaynaklanan bir azınlık hakkıdır. Azınlık eğitimi hakkı hiç bir şekilde inkar edilemeyeceği gibi, devletin de garantörlüğünde olmalıdır. Devlet, azınlık eğitimini desteklemek ve geliştirmek zorunluluğuna sahiptir. Bu da ancak Türkçe ve Yunanca müfredatın desteklenmesi ve bu konuda azınlık toplumunun talep ve beklentileri dikkate alınması şarttır.

  Saygıdeğer Başbakan,

  Azınlık toplumu ve azınlık kuruluşları, devletin azınlık eğitimini yeterince desteklediği kanaatinde değildir. Bu noktada azınlık eğitiminin iyileştirilmesi, Türkçe ve Yunanca müfredata dayalı olan azınlık eğitim sisteminin, azınlık insanına daha iyi bir hizmet verebilmesi için yıllarca dile getirilen talepleri tekrarlamak isteriz.

  1-         Azınlık ilkokuluna gidecek olan öğrencilerin, eğitim sistemine daha iyi hazırlanması ve uyum sağlaması amacıyla, Türkçe ve Yunanca eğitim yapan azınlık ilkokulları gibi iki yıllık azınlık (Türkçe ve Yunanca eğitim yapılacak) anaokullarının zaman harcamadan açılması.

  2-         Azınlık okullarında eğitim gören öğrencilerin eğitim sistemine sağlıklı bir şekilde entegre olabilmeleri için azınlık anaokullarının faaliyete geçirilmesi hayati öneme sahiptir. Azınlığın en azından 10 yıldan bu yana dile getirdiği anaokulu talebine olumlu yanıt verilmesini beklediğimizi vurgulamak isteriz.

  3-         Azınlık ilkokullarında görev yapan Türkçe müfredatı öğretmenlerin 20 yılı aşkın bir süredir talep ettikleri eğitim seminerlerinin hayata geçirilmesi.

  4-         Azınlık öğretmenlerinin özlük haklarında iyileştirilmelere gidilmesi.

  5-         Azınlık okullarına Türkçe müfredatı için eğitimci yetiştirilmek amacıyla açılan Selanik Üniversitesi Azınlık Eğitimi Bölümü’nün iyileştirimesi ve Türkçe derslerinin arttırılması ve daha kaliteli hale getirilebilmesi amacıyla Türkiye’deki bir yüksek eğitim kurumuyla işbirliğine gidilmesi. Bu konuda azınlığın taleplerine olumlu yanıt verilmesini beklediğimizi ifade etmek isteriz.

  6-         Azınlık ortaöğretim kurumlarının desteklenmesi de azınlığın bir diğer talebidir. İskeçe ve Gümülcine’de sadece birer azınlık ortaoluk ve lisesi olduğunu ve sözkonusu okullara olağanüstü bir ilginin olduğunu hatırlatmak isteriz. Her iki azınlık ortaokul – lisesi iki ilde de en çok öğrenciye sahip olan okullardır. Rodop ve İskeçe illerinde, azınlık nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yeni azınlık ortaokul ve liselerinin açılması son derece önemlidir. İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nin ise yeni bir okul binasına kavuşması bir gün bile geçiktirilmemesi gereken bir sorundur. İskeçe’deki azınlık lisesini ziyaretinizde bu büyük eksikliği yakından gören bir başbakan olarak gereken hassasiyeti göstermenizi beklediğimizi ifade etmek isteriz.

  7-         Azınlık eğitiminin ve azınlık okullarının zaman içinde ortadan kaldırılmasına yol açacak adımların atılmaması, devletin Türkçe ve Yunanca müfredata dayanan azınlık eğitiminin geliştirilmesi için her türlü katkıyı yapması için adımların atılması.

  8-         Azınlık eğitiminin iyileştirilmesi amacıyla Eğitim Bakanlığı’nın azınlık kuruluşlarıyla samimi bir diyaloğa girmesi ve kısa zamanda sonuç alabilmesi için, azınlık eğitim kurumları ve diğer azınlık temsilcilerinin yer alacağı bir komisyonun oluşturulmasını talep ediyoruz. DEB Partisi olarak böyle bir komisyonun oluşturulması için her zaman katkı sunmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

  Sayın başbakan;

  Son olarak azınlık eğitimi ve azınlık okullarının iyileştirilmesi ve kalitesinin arttırılması için, Azınlık Eğitim hakkının devamının sağlanması için sizin şahsen bu önemli sorunla yakından ilgileneceğinizi umuyor, görevinizde başarılar diliyoruz. ‘’

  ©2017 Burasi Batı Trakya. Tüm Hakları Saklıdır.

  Please publish modules in offcanvas position.