Milletvekili İlhan Ahmet, “Tütün üreticisinin zararını tazmin etmek iktidarın sorumluluğudur!”

  Milletvekili İlhan Ahmet, “Tütün üreticisinin zararını tazmin etmek iktidarın sorumluluğudur!”

  Milletvekili İlhan AHMET, Rodop İli’nde basma tipi tütün üretiminde kuraklık, hastalık ve doluya bağlı meydana gelen zararların tazmin süreciyle ilgili Yunanistan Tarım Sigortası Kurumu (ELGA)’nun Dedeağaç’ta bulunan bölge müdürü Athanasios Panagos ile bir araya geldi.

  Görüşmede milletvekili, tazminatlar için izlenecek süreçte dikkat edilmesi gereken hususları sıralayarak iktidara ve bakanlığa da siyasi irade çağrısı yaptı: “Öncelikle bilimsel bir çalışma yürütülerek zarar bedelinin gerçekçi bir şekilde hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında tazminatların kapsamı, zaman çizelgesi ve ödeme takviminin açıkça belirlenerek ELGA yönetmeliklerine dahil edilmesini sağlayacak bir ortak bakanlık kararının çıkartılması gerekmektedir” diye konuştu.

  “İktidar ve bakanlık tütün tazminatlarının ödenmesinde kararlı duruş sergilemeli!”

  Rodop İli’ndeki tütün üretimini vuran tepe hastalığının yol açtığı zarar hakkında sunduğu soru önergesi ile Tarım Bakanı tarafından verilen cevabı hatırlatan Milletvekili İlhan AHMET, “Soru önergesinde işaret ettiğim gibi tütün üreticisine ödenmesi gereken zarar tazminatları bir an önce Devlet Mali Yardım Programı’na dahil edilmelidir. Bunun en hızlı yolu ise Tarım Bakanı’nın cevabında da belirtildiği gibi Acil Durum Planlama Politikası Müdürlüğü’nün devreye sokulmasıdır. İktidarı ve bakanlığı bu kararın arkasında durmaya davet ediyorum” dedi.

  ELGA Bölge Müdürü Panagos da görüşmede, bölgedeki tütünde verim kaybının tazminat ödemelerinde alt sınır olan % 30’un çok üzerinde olduğunun tespit edildiğini söyledi. Panagos, Mart ayı sonundan Haziran ayı ortalarına kadar Rodop İli’nde hakim olan olumsuz hava koşullarının hastalığın hızla ilerlemesini tetikleyerek, enfekte olanlardan sağlıklı olanlara geçişi arttırdığını belirtti. Panagos, ELGA’ya sunulmak üzere Acil Durum Planlama Politikası yetkililerince hazırlanacak zarar raporunun Ağustos ayı sonunda tamamlanacağını bildirdi.

  “Zarar tespit raporları hazırlanırken ELGA yetkililerine ciddi görev düşmektedir!”

  Diğer yandan İlhan AHMET, Trakya bölgesinde özellikle de Rodop İli’ndeki zarar tespit raporunun hazırlanmasında ELGA yetkililerine ciddi görev düştüğüne de vurgu yaptı. Eylül ayında Tarım Bakanlığı’na sunulacak ve tazminatların belirlenmesinde rol oynayacak raporun düzenlenmesinde sürecin takipçisi olacağının altını çizen milletvekili, “Bu süreçte ELGA yetkililerinden sorumlu davranış bekliyoruz. Raporda mutlak surette, hava koşullarının mevsim normalleri dışında seyrettiği tespiti yapılarak bu durumun tütünde ek maliyet ile verim kaybına nasıl yol açtığı argümanlarıyla açıkça ortaya koyulmalıdır” dedi.

  “Ulusal bütçeyi aşması beklenen tazminat ödemeleri için ikinci seçenek AB fonları”

  Milletvekili İlhan AHMET, Rodop İli’nde tütün üretiminde yaşanan verim düşüklüğünün büyük boyutlarda olduğuna işaret ederek, gelir kaybı için ödenmesi beklenen tazminat tutarının ulusal bütçenin sınırlarını aşacağının öngörüldüğünü ifade etti.

  AB fonlarına başvurmanın kaçınılmaz olduğunu dile getiren milletvekili, “Tarım tazminatları için ulusal bütçeden yıllık ayrılan miktar 16 milyon Euro’dur. Bu miktarın, bu yıl karşı karşıya kalınması muhtemel büyük gelir kaybının ardından Rodop İli’ndeki zararı karşılamaya yeterli olmayacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda Yunanistan’ın AB fonlarına başvurması gerekecektir. Bu nedenle verim kaybını kayıt altına almak için hazırlanacak tutanakların, Avrupa Birliği’nin ilgili birimlerine başvuruda kullanılabilecek şekilde gerekli standartlara uygun düzenlenmesi önem taşımaktadır” dedi.

  “Trakya çiftçisinin haklı taleplerinin takipçisiyim!”

  Görüşmenin ardından konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Rodop Milletvekili İlhan AHMET, zarar tespit çalışmaları ile tazminatların belirlenme sürecinin yakından takipçisi olacağını belirtti. Milletvekili olduğu Rodop İli ve genel olarak Trakya bölgesinde çiftçileri yakından ilgilendiren bu konuya kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan İlhan AHMET, “Rodop İli’nin kalkınması ve bölge halkının refahı tarımsal üretimdeki gelir düzeyi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle tütün tazminatları konusunda olduğu gibi gerekli durumlarda, hem ulusal hem de AB imkanlarını devreye sokarak bölgemizdeki her bir çiftçinin haklı talebinin takipçisi olmaya devam edeceğim” dedi.

  ©2017 Burasi Batı Trakya. Tüm Hakları Saklıdır.

  Please publish modules in offcanvas position.