Küçükbaş hayvan besicilerinin sorunlarını meclise taşıdılar

  reklam desktop 1

  Küçükbaş hayvan besicilerinin sorunlarını meclise taşıdılar

  Gümülcine, 11.05.2022

  SORU ÖNERGESİ           Atina 10/5/2022

  1) Tarım ve Gıda Bakanı Syn.Georgios Georgandas’a

  2) Kalkınma Bakanı Syn.Adonis Georgiadis’e

   

  KONU: " Doğu Makedonya ve Trakya Eyaletindeki küçük baş hayvan besicileri satılamayan binlerce küçük baş hayvanlarından dolayı şikayetlerini belirtmektedirler"

   

  Son zamanlardaki enerji fiyatlarının artması hayvan yemlerindeki fiyatların artmasına sebep oluyor iken, hükümetin yetersiz denetlemeleri sonucunda Doğu Makedonya ve Trakya bölgesindeki hayvan besicileri, emeklerinin karşılığını alabilecekleri Paskalya döneminde büyük mali kayıplara uğramışlardır. Yerel hayvan besiciliği ülkenin besin yeterliliğini büyük ölçüde kapsamasına rağmen Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Hayvancılık Derneklerinin şikayetlerine göre, Paskalya Haftasından kısa bir süre önce, tüccarlar ile yapılan anlaşmalar bozulmuş ve birçok hayvan satılamamıştır.

  Besiciler, Romanya'dan getirilip çoğu Yunan mezbahalarında kesilen ve menşei açıklanmadan, tüketicilere sunulan binlerce canlı küçük baş hayvanların ithalatı sırasında kontrollere uyulmadığından şikayet ediyorlar. "Kimliği belirsiz" hayvanlar ithal edilerek düşük fiyatlara satıldıkları için yüzlerce yerel besicnin küçük baş hayvanları satılamamıştır. Ayrıca ithal hayvanların da yerli hayvanlar gibi aynı fiyatlara satıldığı için tüketicilere mali açıdan da bir faydası olmamıştır. Maalesef ki bütün bunlar, hayvan ticaretindeki yetersiz kontrollerden kaynaklanmaktadır.

  Yukarıdaki bahsi geçen durumun neticesinde Ksanthi(İskeçe),Drama, Rodop ve Taşoz adasındaki hayvan besicileri bir yandan ne olduğunu anlamaya çalışır iken öte yandan da, esasen Romanya'dan ithal edilen hayvanların Yunanlılaştırma konusundaki denetim eksikliğinden kaynaklanan sorunları dile getirmektedirler. Aynı zamanda yerel besiciler satılamayan hayvanlarının, ordu ya da devlet kurumları tarafından satın alınması gibi çözümler bulmaya çalışıyorlar. Nihayetinde Yunanistan genelinde (sadece Kilkis bölgesinde 5.000'i aşan) çok sayıda satılamayan hayvandan bahsetmekteyiz.

  Değişim Hareketi partisi olarak, enerji - yakıt fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle,tüketicinin alım gücünün düşmesinin piyasaya olumsuz şekilde yansıyacağı konusundaki endişelerimizi zaten dile getirmiştik.Bu özel koşullar nedeniyle tek çare üst satış taban fiyatı uygulamak iken ne yazık ki hükümet bir kez daha sessizliğini korumakla yetinmiştir.

  Ayrıca medyanın tüketicilere hayvan fiyatlarındaki artışları karşılanamıyacak şekilde lanse etmesi, tüketicileri diğer et türlerine veya büyük süpermarketlere yönlendirmiş ve böylelikle tüketici talebinde keskin bir düşüş gerçekleşmiştir. Böylelikle satışların önemli ölçüde azalmasına,sırasıyla tüccarlara verilen siparişlerin azalmasına ve nihayetinde tüccarların hayvan besicileri ile yaptığı anlaşmaların bozulmasına sebep olmuştur. Halen binlerce küçük baş hayvanların kesilmemesi besicilere ve kasaplara, hesaplanamaz mali zararlara sebep olmaktadır.

  Yunan besicileri enerji, yağ ve hayvan yemlerindeki aşırı artışlarla karşı karşıya iken, bitmek bilmeyen ekonomik krizin etkileri, pandeminin ve de Ukrayna'daki savaşın neticeleri henüz ortadan kalkmamış iken,

  Yetkili bakanlara soruyoruz,

  1) Satılamayan küçük baş hayvan besicileri için adil fiyatlar ile hayvanlarının tüketilmesi konusunda herhangi bir planlama mevcut mudur?Aynı zamanda hayvanlarını 15 Nisan - 15 Mayıs 2022 döneminde maliyetin altında satan besicilere mali destek vermeyi düşünüyor musunuz?

  2) Hayvan besicilerinin genel olarak karşılaştıkları sorunları dinleyip hayvancılık derneklerinin kalkınma önerilerini dikkate almayı düşünüyor musunuz?

  3) Ülke genelindeki kasaplardaki küçük baş hayvan ürünlerinin devlet tarafından denetlendiği gibi, küçük baş hayvan ticaretindeki ithal esnasında da gereken kontroller yapılmış midir?

  Sorgulayan Milletvekilleri

           Baran Burhan

  Andreas Pulas

  Hara Kefalidu

  İlhan Ahmet

  Yorgos Fragidis

  ©2017 Burasi Batı Trakya. Tüm Hakları Saklıdır.

  Please publish modules in offcanvas position.