Bulustra Belediyesi şebeke suyu projesi onaylandı, ancak...!

  Bulustra Belediyesi şebeke suyu projesi onaylandı, ancak...!

  Gümülcine, 23.03.2023

  Soru Önergesi

  İçişleri Bakanlığına

  KONU: "Bulustra Avdira Belediyesi şebeke suyu hattının değiştirilmesine yönelik yerel müdahaleler".

  Bulustra Belediyesi Meclis Toplansının 154/2022 sayılı kararı (AD: 623ΖΟ6Γ-8ΙΠ) ve 2022 sayılı tutanağından 16/2022, projeye geçici müteahhit atanmasına ilişkin elektronik ihalenin "BULUSTRA BELEDİYESİNİN ŞEBEKE SUYU HATTININ DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YEREL MÜDAHALELER" projesi onaylandı. Bulustra Belediye Başkanı'nın tutanaklarından ve sözlerinden de anlaşılacağı üzere söz konusu proje ΔΕΥΑΑ tarafından yürütülmekte olup, Belediye'nin güney bölgesinin merkezi boru hattının değiştirilmesi ile ilgilidir.

  Sözkonusu proje ile ilgili, 2019'da bir ihale yapılmış (132/2019) Bulustra Belediyesi nin 16/22-10-2019 tarihinde yapılan Mali Meclis Toplantısının (AD: Ο2Λ3Ο6Γ-Α6Τ)sayılı kararı ile projeyi geçici olarak üstlenen müteahhit firma olarak “DOMIKI XANTHIS SA” olduğu belirtilmiş ortalama %54,69 indirim oranı ile 1.242.259,08 € (KDV hariç ) teklif sunmuştur. Daha sonra yine Bulustra Belediyesi Mali Komisyon Toplantısının 126/2020 kararı ile 22 Temmuz 2020 Tarihli (AD: 63ΑΡΟ6Γ-ΣΤΜ) 14/2020 Sayılı tutanağında yer alan ve %54,37 indirim oranı ile 1.251.042,84 € (KDV hariç) "ZARRAS SKYRODEMA S.A." müteahhit firma tarafından sunulan teklif dosyada eksik evrakların olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir.

  Ancak Tarihi Eserler Kurumu tarafından yetkili arkeolog ataması gecikmesi üzerine "ZARRAS SKYRODEMA S.A." sözleşmenin feshedilmesi talebinde bulunması üzerine Mali Komisyon 1412/2016 sayılı Kanun'un 161. maddesi hükümleri uyarınca sözleşmenin feshedilmesini onayladı.

  Bunun üzerine, uygulamayı üstlenecek iki şirket ile proje yeniden ihaleye çıkarılmıştır. Son ihalede %6,41 indirim oranı ile 2.566.128,68 € (KDV hariç) teklif sunulmuş ve 16/2022 tarihli 154/2022 sayılı karar ile "DOMIKI XANTHIS SA" şirketine verilmesine oy çokluğu ile kabul edilmiştir!Bir Belediye meclis üyesi üç yıl önce yapılan ihale ve verilen tekliften 1.300.000 € fazla olan maliyete haklı olarak tepki göstermiştir.

  Sonuç olarak 9 Eylül 2022 tarihinde yapılan toplantıda (ADA: Ψ2ΕΕΗΗ6Γ-ΥΖΕ) 22/2022 sayılı tutanakta yer alan 242 / 2022 sayılı karar ile, proje %6,41 indirim oranı ile (KDV hariç) 2.566.128,68 € teklif tutarı ile "DOMIKI XANTHIS SA" şirketine verilmiştir. Yukarıdaki projenin önce "FILODIMOS I" programına dahil edildiğini ve ardından "Antonis Tritsis" Programına aktarıldığını belirtmek gerekir.

  Yukarıda belirtilen bilgilere göre, üç yıl önce verilen teklif göz önünde bulundurulursa projeyi üstlenen şirketten daha iyi bir teklif alması gereken Belediye yönetimi bunun gerçekleşmesi için gerekli eforu sarf etmediğini gözlemlemekteyiz .

  • Bu tür uygulamalar vatandaşın güvenini sarstığından ve bu tür kurumların doğru yönetildiğine dair şüphe uyandırdığından.

  Sayın Bakana Sorulur

  • Yukarıda belirtilen teklif sözleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
  • Üç yıl önce verilen teklife nazaran bariz bir fiyat farkı ile bir sözleşme yapılmasının mevcut şartlara göre makul olduğunu düşünüyormusunuz?
  • Yukarıdaki belirtilen sözleşme Belediyelerin iyi idare ve ekonomik işleyiş ilkesine uygun mudur? Belediye ihaleyi üstelenen firmadan daha düşük bir teklif isteyebilir mi ve ne şekilde?

                                                                      İskeçe Siriza Milletvekili

                                                                         Hüseyin Zeybek

  ©2017 Burasi Batı Trakya. Tüm Hakları Saklıdır.

  Please publish modules in offcanvas position.